Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 21 tháng 02 năm 2020 (Thông báo 2)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 15 giờ 16 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 02 năm 2020 tức 22 giờ 16 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 02 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (18.497 độ vĩ Bắc, 105.406 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.0 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

21 02 2020 2 V

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy