Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 08 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 1giờ 50 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 7 năm 2020 tức 17 giờ 50 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 7 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.136 độ vĩ Bắc, 104.717 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Houaphanh, Lào (cách biên giới Việt Nam tại địa phận huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 10km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

08 07 2020 1 V

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020.

 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy