Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 17 tháng 8 năm 2020 (Cập nhật)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 01 giờ 13 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 8 năm 2020 tức 08 giờ 13 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 8 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 4.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.903 độ vĩ Bắc, 104.739 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 tại khu vực tâm chấn.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

17 08 2020 1 V Update

Hà Nội, ngày 17tháng 8 năm 2020.

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy