Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 21 giờ 13 phút 01  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  05  năm  2023  tức 04  giờ 13  phút 01  giây (giờ Hà Nội) ngày 18  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.828  độ vĩ Bắc, 108.277 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

18052023 V 2

Hà Nội, ngày 18  tháng  05  năm  2023.

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy