Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner tet 2023

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 08  giờ 34  phút 01  giây (giờ GMT) ngày 26  tháng  12  năm  2022  tức 15  giờ 34  phút 01  giây (giờ Hà Nội) ngày 26  tháng  12  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.9  xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.156  độ vĩ Bắc, 103.533  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (cách huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai khoảng 42 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 26 12 2022 4 V

Hà Nội, ngày 26  tháng  12  năm  2022.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy