Vietnamese-VNEnglish (UK)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 14 giờ 44 phút 21 giây (giờ GMT) tức 21 giờ 44 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 01 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.364 vĩ độ Bắc,103.298 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

09 01 2018 3 V

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy