Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 00 giờ 00 phút 26 giây (giờ GMT) tức 07 giờ 00 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 7 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.189 vĩ độ Bắc,108.114 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.7 km. Động đất xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

17 07 2018 1 V

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy