Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 13  giờ 03  phút 04  giây (giờ GMT) ngày 13  tháng  05  năm  2023  tức 20  giờ 03  phút 04  giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.964  độ vĩ Bắc, 108.549  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 13 05 2023 2 V

Hà Nội, ngày 13  tháng  05  năm  2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy