Vietnamese-VNEnglish (UK)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 22 giờ 24 phút 37 giây (giờ GMT) tức 05 giờ 24 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 7 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.233 vĩ độ Bắc, 108.183 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.6 km. Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 26 07 2018 2 V

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy